Tillitsvalgt Hovedlag 2012

Postet av Birkenes IL den 22. Apr 2009

Funksjon: Navn: Mail: Telefon: 
Leder Oddvar Glidje o-gli@online.no 95159514
Nestleder Tor Kjetil Svaland
tks@byggma.no
48019336
Kasserer Frantz Johan Agerbo
agerbo@gmail.com
95728041
Sekretær Trine Flakk 92040201
Styremedlem Dag Ivar Skåre
dag@skaare.org
41901111
Styremedlem Hege Posti
hege.posti@moglestu.vgs.no
97893692
Styremedlem Jan Bjørn Evja janbjorn.evja@powermail.no 93871448
Styremedlem Svenn Ohrvik
trykkeri@birkelandtrykkeri.no
92084143
Styremedlem Hilde Høygilt
h-hoeygi@online.no
98851580

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.