Ekstraordinært årsmøte Birkenes IL 7. desember 2022

Postet av Birkenes IL den 24. Nov 2022

Hovedstyret i Birkenes IL innkaller til ekstraordinært årsmøte onsdag 7. desember klokka 19.00 på Idrettshuset.

Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøte  er opprettelse av basketballgruppe i idrettslaget. En fin gjeng med ungdommer har sammen med et par foreldre dratt i gang faste basketballtreninger to ganger i uka. For at de skal kunne delta i seriesplill og turneringer må idrettslaget formelt være knyttet til Norges Basketballforbund. Opprettelse av ny gruppe med innmelding i særforbund må formelt sett vedtas av idrettslagets årsmøte. Dersom det ekstraordinære årsmøte vedtar opprettelsen kan vår ny basketgruppe delta i seriesplill fra januar.

Ettersom dette er eneste sak antas det at møtet vil forløpe rakst. Det er derfor ingen bevertning.

Innkalling finner dere på linken under: Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.