Ekstraordinært årsmøte Birkenes IL 7. desember 2022

Postet av Birkenes IL den 24. Nov 2022

Hovedstyret i Birkenes IL innkaller til ekstraordinært årsmøte onsdag 7. desember klokka 19.00 på Idrettshuset.

Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøte  er opprettelse av basketballgruppe i idrettslaget. En fin gjeng med ungdommer har sammen med et par foreldre dratt i gang faste basketballtreninger to ganger i uka. For at de skal kunne delta i seriesplill og turneringer må idrettslaget formelt være knyttet til Norges Basketballforbund. Opprettelse av ny gruppe med innmelding i særforbund må formelt sett vedtas av idrettslagets årsmøte. Dersom det ekstraordinære årsmøte vedtar opprettelsen kan vår ny basketgruppe delta i seriesplill fra januar.

Ettersom dette er eneste sak antas det at møtet vil forløpe rakst. Det er derfor ingen bevertning.

Innkalling finner dere på linken under: 
Årsavslutning fredag 11.11

Postet av Birkenes IL den 1. Nov 2022

O-gubber?

 Hei,

Det er klart for en av årets siste aktiviteter. 

Vi arrangerer årsavslutning: 

Fredag 11.11. kl. 18.00- på idrettshuset

Vi håper å få laget i stand en hyggelig årsavslutning. Programmet vil være som tidligere:

Året som gikk - Året som kommer - Premiering - Aktiviteter - Bevertning


Alle som har lyst til å se og høre om hva vi driver med er hjertelig velkomne!


For styret

Svein RoarTusen takk!

Postet av Birkenes IL den 1. Nov 2022

Tusen takk!

Det var en glede se alle våre flotte folk i O-gruppa i aksjon på søndag.

Jeg vil takke alle som bidro til denne festen, som også har fått flott omtale i media.

O-gruppas medlemmer bidro til at kiosk, speakertjeneste, vannbærere og løpere satte oss på kartet.

Når Jonny Svaland i tillegg løper i en gammel o-drakt, og får bilde i alle aviser, så er det god reklame for oss. Skal vi spandere en ny drakt på han?

Dette er en dugnad med i bred forstand. En dugnad som også kaster godt av seg økonomisk, tallene får dere på på årsavslutningen fredag den 11.11

Neste år er det 50 års jubileum, og det håper jeg gjør at deltagerantallet fort når 1000. Vår egen Trygve har gjennomført 49 ganger, vi applauderer og gratulerer!

Vel overstått alle sammen!

Ses til neste år, mvh Svein Roar
BIRKENES IL 100 ÅR I 2024. Vi inviterer til ide`kveld på Idrettshuset torsdag 20.oktober kl 19.

Postet av Birkenes IL den 29. Sep 2022BIRKENES IL 100 ÅR I 2024

 

Det nærmer seg jubileumsår for Birkenes IL . Vi inviterer til  ide`kveld på Idrettshuset 

torsdag 20.oktober kl 19

Har du gode ideer til jubileumsfeiring – bli med!

Velkommen!

Servering!
Medlemskontingent for 2022 er sendt ut

Postet av Birkenes IL den 25. Sep 2022

Det er i dag sendt Medlemskontingent for 2022. Denne gjelder for alle medlemmer i Birkenes IL. Noen undergrupper kan ha treningsavgifter i tillegg til denne, Vi oppfordrer alle til å betale via Min Idrett.Test

Postet av Birkenes IL den 19. Mai 2022

Hei hei